Śląska Okręgowa Izba Architektów
ORGANY I ZESPOŁY

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

1 Kobiela Janusz  ORZOZ
2 Maciej Grychowski zastepca ORZOZ

 

 

Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej wybierany jest przez okręgowy zjazd izby.

 

Prowadzi w szczególności postępowania wyjaśniające z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej członków izby oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów i dyscyplinarnej członków okręgowej izby.

 

Składa odwołania od orzeczeń okręgowego sądu dyscyplinarnego w sprawach, o których mowa w wyżej, do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, a od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego składa odwołania do właściwego sądu apelacyjnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej albo skargę do sądu administracyjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej członków Izby Architektów.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →