Śląska Okręgowa Izba Architektów
SLOIA

Czym jest sloia

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego Izby Architektów RP i działa na podstawie ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, statutu i regulaminów IARP.

 
Śląską Okręgową Izbę Architektów RP tworzą członkowie – architekci, których przynależność powstaje z chwilą uzyskania wpisu na listę członków według miejsca zamieszkania.

 

Organami Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP są:

 

  • okręgowy zjazd izby;
  • okręgowa rada izby;
  • okręgowa komisja rewizyjna;
  • okręgowa komisja kwalifikacyjna;
  • okręgowy sąd dyscyplinarny;
  • okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.

 

Kadencja tych organów trwa 4 lata.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →