Śląska Okręgowa Izba Architektów
ORGANY I ZESPOŁY

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

1 Maciej Piwowarczyk Przewodniczący
2 Wojciech Podleski Wiceprzewodniczący
3 Jerzy Witeczek Wiceprzewodniczący
4 Szymon Opania Sekretarz
5 Piotr Franta Członek
6 Andrzej Grzybowski Członek
7 Zygmunt Konopka Członek
8 Tomasz Studniarek Członek
9 Michał Tomanek Członek
10 Dorota Wróbel Członek
11 Walenty Wróbel Członek
12 Henryk Zubel Członek

 

 

Okręgową komisję kwalifikacyjną tworzą: przewodniczący i członkowie wybrani przez okręgowy zjazd izby. W skład jej prezydium wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Okręgowa komisja kwalifikacyjna w szczególności wykonuje przewidziane w ustawie działania okręgowej izby w zakresie nadawania uprawnień zawodowych:

 

  • prowadzi akcje informacyjną wśród kandydatów na uprawnienia budowlane,
  • prowadzi postępowania kwalifikacyjne w sprawach nadawania uprawnień budowlanych,
  • przeprowadza egzaminy w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i wydaje decyzje o nadaniu tych uprawnień,
  • prowadzi rejestr osób, którym nadała uprawnienia budowlane,

 

a także sporządza opinie dla okręgowej rady izby architektów oraz okręgowego sądu dyscyplinarnego w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków okręgowej izby architektów i interpretacji uprawnień budowlanych.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →