Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Konkurs na budynek Sądu Rejonowego w Częstochowie-modyfikacja regulaminu

W związku z pismem p. Dyrektor Sądu Okręgowego w Częstochowie, otrzymanym w dniu 31.20.2014r. informujemy, iż Zamawiający zmodyfikował Regulamin konkursu i Załączniki, w większości przyjmując uwagi wniesione w pismach Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Krajowej Rady IARP, SARP O/Katowice oraz kolegów architektów – członków Komisji Konkursowej. Zmieniono również terminarz konkursu. Wszystkie informacje zawarte są na stronie Zamawiającego www.czestochowa.so.gov.pl.

Poniżej załączamy pismo : p. Dyrektor Sądu Okręgowego oraz podziękowania SLOIA RP dla osób zaangażowanych w pracę na rzecz wprowadzenia zmian do zapisów procedury konkursowej i realizacji zamówienia.

Pismo z Sądu Okręgowego – 1

Pismo SLOIA RP do Sądu Okręgowego – 2

Podziękowania SLOIA RP – 3

W ślad za informacją ze strony internetowej IARP oraz treści pisma KRIA RP z dnia 28.10.2014r. informujemy, iż w wyniku pism Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP z dnia 14.10.2014r. oraz 23.10.2014r., dotyczących uchybień warunków wykonywania zawodu architekta w ramach procedury wyłonienia projektanta nowej siedziby Sądu Rejonowego w Częstochowie, Krajowa Rada Izby Architektów RP prowadzi przekrojową weryfikację postanowień dokumentacji konkursowej na opracowanie koncepcji architektonicznych.

W toku analizy postanowień Regulaminu Konkursu jednoetapowego pn. „Usługi – Opracowanie koncepcji urbanistyczno –architektonicznej budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ w Częstochowie przy ul. Św. Rocha 80/90”, którego Zamawiającym i Organizatorem jest Sąd Okręgowy w Częstochowie, dostrzega uchybienia treści Regulaminu Konkursu oraz Wzoru umowy o prace projektowe. Zastrzeżenia KRIA RP dotyczą m.in. konstrukcji i zakresu przejścia autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej uznanej przez sąd konkursowy za najlepszą oraz postanowień określających warunek udziału w konkursie w zakresie składanej przez uczestników polisy OC. Zastrzeżenia te potwierdzają i poszerzają uzasadnienie uchybień, wskazanych w pismach SLOIA RP kierowanych do KRIA RP oraz Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Z uwagi na nasze zastrzeżenia, prosimy o wnikliwe zapoznawanie się z treścią dokumentacji konkursowej dotyczącej w/w Konkursu, a zwłaszcza zapisów Regulaminu oraz istotnych postanowień umowy, przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w konkursie.

Ze względu na termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, dołożymy starań aby w miarę możliwości jak najszybciej przekazać członkom izby kolejne informacje dotyczące postępowania oraz stanowiska Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

W załączeniu pismo KRIA z dnia 28.10.2014r. oraz wcześniejsze:

 

Pismo SARP o/Katowice z dnia 27/10/2014 – 4

 

Pismo KRIA z dnia 28/10/2014 – 5

 

Pismo SLOIA z dnia 23/10/2014 – 6

 

Pismo SLOIA  z dnia 14/10/2014 – 7

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →