Śląska Okręgowa Izba Architektów
CZŁONKOSTWO

Lista członków

Nr wpisu Imiona Nazwisko Izba
SL-0003 RYSZARD PIOTR JURKOWSKI Śląska
SL-0004 WOJCIECH PODLESKI Śląska
SL-0006 MAŁGORZATA IZABELA RUDNICKA-KURZEJA Śląska
SL-0007 WITOLD JERZY GOCZOŁ Śląska
SL-0008 BEATA ANETA GOCZOŁ Śląska
SL-0009 PIOTR EDWARD THEN Śląska
SL-0010 ARKADIUSZ JAN PŁOMECKI Śląska
SL-0012 MARIA IWONA ZUBEK Śląska
SL-0013 KRYSTYNA MARIA SŁAWIŃSKA Śląska
SL-0020 MAREK ZDZISŁAW RABSZTYN Śląska
SL-0021 MICHAŁ WACŁAW MICHALIK Śląska
SL-0022 MACIEJ STANISŁAW KOLESIŃSKI Śląska
SL-0023 STANISŁAW MIKOŁAJ KOLESIŃSKI Śląska
SL-0024 STANISŁAW JÓZEF BURMISTRZ Śląska
SL-0026 ŁUKASZ ANDRZEJ IWANEK Śląska
SL-0027 ADAM STANISŁAW FIDYKA Śląska
SL-0029 MAREK MARCIN GAJ Śląska
SL-0032 MAREK JAN ZDEB Śląska
SL-0033 JACEK PIOTR NIEDŹWIEDZKI Śląska
SL-0037 JACEK MISTUR Śląska
ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →