Śląska Okręgowa Izba Architektów
Uprawnienia budowlane

Zmiana wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej od 24 lutego 2022 r. wynoszą:

 

dla zakresu uprawnień: projektowanie bez ograniczeń, projektowanie w ograniczonym zakresie, kierowanie robotami bez ograniczeń oraz kierowanie robotami w ograniczonym zakresie:
– z tytułu kwalifikowania = 1240 zł
– z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1240 zł
– z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 730 zł

 

dla zakresu uprawnień: łączonych bez ograniczeń oraz łączonych w ograniczonym zakresie:
– z tytułu kwalifikowania = 1860 zł
– z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1860 zł
– z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 1070 zł

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →