Śląska Okręgowa Izba Architektów
Uprawnienia budowlane

Typy uprawnień

W zależności od posiadanego wykształcenia i zakresu odbytej praktyki zawodowej Śląska Okręgowa Izba Architektów przeprowadza egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.

 

Uprawnienia budowlane  do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

 

wymagane:

– ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku Architektura -Urbanistyka lub Architektura.

– odbycie rocznej praktyki projektowej

– odbycie rocznej praktyki budowlanej

 

 

 

Uprawnienia budowlane  do projektowania ograniczonego w specjalności architektonicznej

 

wymagane:

– ukończenie studiów I stopnia na kierunku Architektura lub ukończenie studiów II stopnia na kierunku Budownictwo

– odbycie rocznej praktyki projektowej

– odbycie rocznej praktyki budowlanej

 

 

 

Uprawnienia budowlane  do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

 

wymagane:

– ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku Architektura – Urbanistyka lub Architektura.

– odbycie rocznej praktyki projektowej

– odbycie półtorarocznej praktyki budowlanej

 

 

Uprawnienia budowlane  do projektowania i kierowania robotami budowlanymi ograniczonymi w specjalności architektonicznej

 

wymagane:

 – ukończenie studiów I stopnia na kierunku Architektura

lub ukończenie studiów II stopnia na kierunku Budownictwo.

– odbycie rocznej praktyki projektowej

– odbycie półtorarocznej praktyki budowlanej

 

Uprawnienia budowlane  do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

 

wymagane:

ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku Architektura – Urbanistyka lub Architektura.

– odbycie półtorarocznej praktyki budowlanej

 

lub:

– ukończenie studiów I stopnia na kierunku Architektura

– odbycie trzyletniej praktyki budowlanej

 

 

 

Uprawnienia budowlane  do kierowania robotami budowlanymi ograniczonymi w specjalności architektonicznej

 

wymagane:

 – ukończenie studiów I stopnia na kierunku Architektura

– lub ukończenie studiów II stopnia na kierunku Budownictwo

– odbycie półtorarocznej praktyki budowlanej

 

lub:

– ukończenie studiów I stopnia na kierunku Budownictwo

– odbycie trzyletniej praktyki na budowie

 

lub:

– tytuł technika budowlanego lub architekta lub mistrza budowlanego

– odbycie czteroletniej praktyki budowlanej

 

 

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →