Śląska Okręgowa Izba Architektów
Uprawnienia budowlane

Zmiana wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej od 8 marca 2024 r. wynoszą:

 

dla zakresu uprawnień: projektowanie bez ograniczeń, projektowanie w ograniczonym zakresie, kierowanie robotami bez ograniczeń oraz kierowanie robotami w ograniczonym zakresie:
– z tytułu kwalifikowania = 1570 zł
– z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1570 zł
– z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 930 zł

 

dla zakresu uprawnień: łączonych bez ograniczeń oraz łączonych w ograniczonym zakresie:
– z tytułu kwalifikowania = 2360 zł
– z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 2360 zł
– z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 1350 zł

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →