Śląska Okręgowa Izba Architektów
Uprawnienia budowlane

Zmiana wysokości opłat dot. postępowania kwalifikacyjnego od 15 marca 2021r.

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej od 15 marca 2021 r. wynoszą:

 

dla zakresu uprawnień: projektowanie bez ograniczeń, projektowanie w ograniczonym zakresie, kierowanie robotami bez ograniczeń oraz kierowanie robotami w ograniczonym zakresie:
– z tytułu kwalifikowania = 1130 zł
– z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1130 zł
– z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 670 zł

 

dla zakresu uprawnień: łączonych bez ograniczeń oraz łączonych w ograniczonym zakresie:
– z tytułu kwalifikowania = 1700 zł
– z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1700 zł
– z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 980 zł

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →