Śląska Okręgowa Izba Architektów
Uprawnienia budowlane

Zmiana wysokości opłat dot. postępowania kwalifikacyjnego od 01.03.2018r.

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej od 1 marca 2018 r. wynoszą:

 

dla zakresu uprawnień: projektowanie bez ograniczeń, projektowanie w ograniczonym zakresie, kierowanie robotami bez ograniczeń oraz kierowanie robotami w ograniczonym zakresie:
– z tytułu kwalifikowania = 935 zł
– z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 935 zł
– z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 555 zł

 

dla zakresu uprawnień: łączonych bez ograniczeń oraz łączonych w ograniczonym zakresie
– z tytułu kwalifikowania = 1405 zł
– z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1405 zł
– z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 810 zł

 

Powyższe opłaty obowiązują w kwalifikacji i egzaminie w sesji letniej 2018 r.
Na mocy uchwały KRIA nr O – 03-IV-2018 z 21 lutego 2018 r. zmienione zostały wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych:

Uchwała O-03-IV-2018

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →