Śląska Okręgowa Izba Architektów
Uprawnienia budowlane

Zgłoszenia do ponownego przystąpienia do egzaminu na uprawnienia w specjalności architektonicznej w sesji jesiennej 2018r.

Kandydaci, pragnący uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, którzy nie zaliczyli poprzednich egzaminów kwalifikacyjnych lub nie przystąpili do egzaminu po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, proszeni są o zadeklarowanie, do dnia 12 października br., w formie pisemnej (zał. nr 14 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego) do sekretariatu SLOIA RP, chęci ponownego przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2018, tj. 7 grudnia 2018 roku.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →