Śląska Okręgowa Izba Architektów
Uprawnienia budowlane

Zgłoszenia do ponownego egzaminu na uprawnienia w specjalności architektonicznej

Kandydaci, pragnący uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, którzy nie zaliczyli poprzednich egzaminów kwalifikacyjnych, proszeni są o zadeklarowanie, do dnia 20 października br., w formie pisemnej (zał. nr 14 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego) do sekretariatu SLOIA RP, chęci ponownego przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji zimowej 2017, tj. 15 grudnia 2017 roku.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →