Śląska Okręgowa Izba Architektów
Uprawnienia budowlane

Wytyczne KKK IARP dotyczące sesji egzaminacyjnej-czerwiec 2021r.

Poniżej zamieszczamy „Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.”

 

Osoby przystępujące do egzaminu na uprawnienia w najbliższej sesji egzaminacyjnej, rozpoczynającej się w dniu 11 czerwca br., prosimy o zapoznanie się z dokumentami i bezwzględne stosowanie się do zawartych zapisów.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →