Śląska Okręgowa Izba Architektów
Uprawnienia budowlane

Wytyczne KKK IARP dotyczące przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej – 11 września 2020 r.

Poniżej zamieszczamy „Wytyczne KKK IARP w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego podczas przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii do zastosowania podczas sesji egzaminacyjnej – wrzesień 2020 r.”

 

Osoby przystępujące do egzaminu na uprawnienia w najbliższej sesji egzaminacyjnej, zaplanowanej na wrzesień br., prosimy o zapoznanie się z dokumentem i bezwzględne stosowanie się do jego zapisów.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →