Śląska Okręgowa Izba Architektów
Uprawnienia budowlane

Wytyczne dotyczące sesji egzaminacyjnej – 10 -15 czerwiec 2022r.

Poniżej zamieszczamy „Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane  organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego”  obowiązujące podczas najbliższej sesji egzaminacyjnej.

 

Osoby przystępujące do egzaminu na uprawnienia w sesji egzaminacyjnej, rozpoczynającej się w dniu 10 czerwca br., prosimy o zapoznanie się z dokumentami i stosowanie się do zawartych zapisów.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →