Śląska Okręgowa Izba Architektów
Uprawnienia budowlane

Wytyczne dotyczące przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej – luty 2021r.

Poniżej zamieszczamy „Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.”

 

Osoby przystępujące do egzaminu na uprawnienia w najbliższej sesji egzaminacyjnej, rozpoczynającej się w dniu 19 lutego br., prosimy o zapoznanie się z dokumentem i bezwzględne stosowanie się do jego zapisów.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →