Śląska Okręgowa Izba Architektów
Uprawnienia budowlane

Wykaz aktów prawnych do egzaminu-sesja zimowa 2017r.

Wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w sesji zimowej 2017, tj. w dniu 15 grudnia 2017 r. (obowiązuje stan prawny na dzień egzaminu).
Wykaz dotyczy uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, tj.:
– do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
– do projektowania bez ograniczeń;
– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
– do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
– do projektowania w ograniczonym zakresie;
– do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →