Śląska Okręgowa Izba Architektów
Uprawnienia budowlane

Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w roku 2024

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów (cz. pisemna) na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresach wymienionych w ustawie z dnia

7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.):

sesja letnia7 czerwca 2024 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 7 marca 2024 r.;
sesja zimowa22 listopada 2024 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 22 sierpnia 2024 r.

 

Osoby przystępujące ponownie do egzaminu prosimy o przesyłanie stosownych wniosków (zał. 9 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego) w terminach:

– sesja letnia  – do 12 kwietnia br.;

– sesja zimowa – do 27 września br.

 

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej wynoszą:

 

dla zakresu uprawnień: projektowanie bez ograniczeń, projektowanie w ograniczonym zakresie, kierowanie robotami bez ograniczeń oraz kierowanie robotami w ograniczonym zakresie:
– z tytułu kwalifikowania = 1390 zł
– z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1390 zł
– z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 820 zł

 

dla zakresu uprawnień: łączonych bez ograniczeń oraz łączonych w ograniczonym zakresie:
– z tytułu kwalifikowania = 2090 zł
– z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 2090 zł
– z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 1200 zł

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →