Śląska Okręgowa Izba Architektów
Uprawnienia budowlane

Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w roku 2022

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów (cz. pisemna) na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresach wymienionych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351):

– sesja letnia – 10 czerwca 2022 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 10 marca 2022 r.;
– sesja zimowa – 2 grudnia 2022 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 2 września 2022 r.

 

Osoby przystępujące ponownie do egzaminu prosimy o przesyłanie stosownych wniosków (zał. 14 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego) w terminach:

– sesja letnia  – do 15 kwietnia br.;

– sesja zimowa – do 7 października br.

 

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →