Śląska Okręgowa Izba Architektów
Uprawnienia budowlane

Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w roku 2019

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresach wymienionych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725):

– sesja letnia – 7 czerwca 2019r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 7 marca 2019r.;
– sesja zimowa – 6 grudnia 2019 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 6 września 2019r.

 

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej wynoszą:

 

dla zakresu uprawnień: projektowanie bez ograniczeń, projektowanie w ograniczonym zakresie, kierowanie robotami bez ograniczeń oraz kierowanie robotami w ograniczonym zakresie:
– z tytułu kwalifikowania = 1000,00 zł
– z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1000,00 zł
– z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 590,00 zł

 

dla zakresu uprawnień: łączonych bez ograniczeń oraz łączonych w ograniczonym zakresie:
– z tytułu kwalifikowania = 1500 zł
– z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1500 zł
– z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 870 zł

 

Poniżej zamieszczamy druki wniosków o:

– przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (załącznik nr 4 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego);

– ponowne przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (załącznik nr 14 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego).

 

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →