Śląska Okręgowa Izba Architektów
Uprawnienia budowlane

Ponowny egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

Kandydaci pragnący uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, którzy nie zaliczyli egzaminów kwalifikacyjnych podczas poprzednich sesji egzaminacyjnych (za wyjątkiem sesji egzaminacyjnej wrzesień 2020r.) oraz osoby, które po pozytywnej weryfikacji nie przystąpiły do egzaminu, proszeni są o zadeklarowanie, do dnia 21 października br. (środa), chęci  przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji zimowej 2020, tj. 4 grudnia 2020 roku  poprzez przesłanie na  adres slaska@izbaarchitektow.pl wypełnionego zał. nr 14 do Regulaminu postępowania w sprawie nadawania uprawnień (http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=209) .

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →