Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Opinia OKK #57 – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

Poniżej zamieszczamy opinię Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej IARP nr 57/SLOKK/2021 dotyczącą:

  • uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi osób posiadających uprawnienia do projektowania
  • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →