Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Nowelizacja Ustawy Prawo Budowlane

Przekazujemy informację otrzymaną z Małopolskiej OIA RP do wykorzystania przy sporządzaniu projektu budowlanego, uwzględniającą znowelizowane zapisy Prawa Budowlanego, które weszły w życie 26 czerwca 2015 roku:

 

 

Komunikat nr MP 01

Komunikat nr MP 02

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →