Śląska Okręgowa Izba Architektów
Uprawnienia budowlane

Zmiana terminu kursu dokształcającego przed egzaminem na uprawnienia w specjalności architektonicznej – 25.04-18.05.2024 r.

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na kurs dokształcający z zakresu prawa budowlanego oraz przepisów pochodnych związanych z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej.

 

Program kursu będzie obejmował omówienie przepisów i rozporządzeń, których znajomość wymagana jest na egzaminach dla uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

W ramach prowadzonego kursu omawiane będą między innymi: Ustawa Prawo Budowlane, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Wykładowcy to w większości osoby, które – oprócz prowadzenia swojej praktyki zawodowej – od wielu już lat współpracują z Śląską Okręgową Izbą Architektów RP jako prelegenci szkoleń, wysoko oceniani przez członków.

 

Czas trwania kursu:  25, 26, 27 kwietnia, 9, 10, 11 maja oraz 16,17,18 maja br. w systemie:

  • czwartki od godziny 15:00 do 20:30 (5 godzin),
  • piątki od godziny 15:00 do 20:30 (5 godzin),
  • soboty od godziny 10:00 do 15:30 (5 godzin).

 

25 kwietnia o godzinie 14:00 zapraszamy również na spotkanie informacyjne z Wiceprzewodniczącym OKK SLOIA RP arch. Wojciechem Podleskim, który przekaże ważne informacje i odpowie na pytanie dotyczące egzaminu.

 

Cały kurs obejmuje ponad 40 godzin wykładowych.

 

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem poczty e-mail (slaska@izbaarchitektow.pl) do 23 kwietnia br. włącznie.

 

Cena za kursy: 1250,00 pln

(płatność najpóźniej do 23.04.2024r., nr konta: 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315).

 

Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie – istnieje możliwość uczestniczenia w wykładach ONLINE poprzez platformę ZOOM.

 

W przypadku zbyt małej liczy osób Izba zastrzega sobie prawo do odwołania kursu.

 

Serdecznie zapraszamy!

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →