Śląska Okręgowa Izba Architektów
Uprawnienia budowlane

Kurs dokształcający przed egzaminem na uprawnienia 5-21.05.2022r.

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na kurs dokształcający z zakresu prawa budowlanego oraz przepisów pochodnych związanych z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej.

Program kursu obejmował będzie omówienie przepisów i rozporządzeń, których znajomość wymagana jest na egzaminach dla uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

 

W ramach prowadzonego kursu omawiane będą między innymi: Ustawa Prawo Budowlane, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wykładowcy to w większości osoby, które, oprócz prowadzenia swojej praktyki zawodowej, od wielu już lat współpracują ze Śląską Okręgową Izbą Architektów jako prelegenci szkoleń, wysoko oceniani przez członków.

 

Czas trwania kursu: 5 maja do 21 maja br. w systemie:

– czwartki od godziny 15:00 (5 godzin),

– piątki od godziny 15:00 (5 godzin),

– soboty od godziny 10:00 (3 do 5 godzin).

W dniu rozpoczęcia kursu tj. 5 maja br. o godz. 14:00 odbędzie się spotkanie z Wiceprzewodniczącym OKK SLOIA RP, którego tematem będzie omówienie egzaminu.

 

Cały kurs obejmuje ponad 40 godzin wykładowych.

 

Cena za kursy: 1200,00 pln

(płatność najpóźniej do 02.05.2022r., nr konta: 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315).

 

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem poczty e-mail: slaska@izbaarchitektow.pl do 25 kwietnia br.

 

Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Katowicach, ul. 3 Maja 11 (opcjonalnie prowadzone będą w formie hybrydowej z transmisją online poprzez Zoom).

 

W przypadku zbyt małej liczy osób Izba zastrzega sobie prawo do odwołania kursu.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →