Śląska Okręgowa Izba Architektów
Uprawnienia budowlane

Kurs dokształcający do egzaminu na uprawnienia 13-29.05.2021r.

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na kurs dokształcający z zakresu prawa budowlanego oraz przepisów pochodnych związanych z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej.

 

Program kursu obejmował będzie omówienie przepisów i rozporządzeń, których znajomość wymagana jest na egzaminach dla uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

W ramach prowadzonego kursu omawiane będą między innymi: Ustawa Prawo budowlane, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wykładowcy to w większości osoby, które, oprócz prowadzenia swojej praktyki zawodowej, od wielu już lat współpracują z Śląską Okręgową Izbą Architektów RP jako prelegenci szkoleń, wysoko oceniani przez członków.

 

Czas trwania kursu: 13 do 29 maja w systemie:

  • czwartki od godz. 15:00 (5 godzin),
  • piątki od godz. 15:00 (5 godzin),
  • soboty od godz. 10:00 (3 do 5 godzin).

 

Cały kurs obejmuje ponad 40 godzin wykładowych.

 

Zajęcia prowadzone będą w formie transmisji online poprzez aplikację Zoom.

Jeśli jednak pozwoli na to sytuacja epidemiczna zastrzega się, że częściowo mogą one odbywać się w formie stacjonarnej.

 

Cena za kursy: 1200,00 pln

(płatność najpóźniej do 11.05.2021r., nr konta: 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315).

 

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem poczty e-mail na adres: slaska@izbaarchitektow.pl  do 10 maja br.

 

W przypadku zbyt małej liczy osób Izba zastrzega sobie prawo do odwołania kursu.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →