Śląska Okręgowa Izba Architektów
Uprawnienia budowlane

Informacja w sprawie odwołania zimowej sesji egzaminacyjnej 4 grudnia 2020 roku

 

  1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz ustanowieniem zakazów zgromadzeń na mocy § 28 ust. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758 ze zm.), Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP podjęła decyzję o odwołaniu zimowej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w roku 2020, której termin wyznaczony był na dzień
    4 grudnia 2020 r.
  2. Osobom, które złożyły wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w ramach zimowej sesji egzaminacyjnej i wniosły opłatę z tytułu postępowania kwalifikacyjnego oraz opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu, a następnie na skutek odwołania egzaminu wycofały swój wniosek opłata zostanie zwrócona wyłącznie w części opłaty za przeprowadzenie egzaminu.
  3. Osoby, które nie wycofały wniosków i przeszły pozytywnie procedurę kwalifikacji, będą egzaminowane w ramach najbliższej sesji egzaminacyjnej.
  4. Informacja o nowym terminie egzaminu zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego ustaleniu.
ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →