Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Informacja dotycząca zakresu uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

Poniżej zamieszczamy informację przygotowaną przez Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej SLOIA RP arch. Wojciecha Podleskiego dotyczącą uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →