Śląska Okręgowa Izba Architektów
Uprawnienia budowlane

Dodatkowy termin sesji egzaminacyjnej-19.02.2021r.

Informujemy, że Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP podjęła decyzję o wyznaczeniu dodatkowego terminu egzaminu na uprawnienia w specjalności architektonicznej dla osób, które uzyskały negatywny wynik części pisemnej lub ustnej egzaminu, który odbył się we wrześniu 2020 r.
Egzamin odbędzie się 19 lutego 2021 roku.

Wnioski o przystąpienie do egzaminu można składać najpóźniej
do dnia 19 listopada 2020 r.

 

Jednocześnie informujemy, że osoby, które uzyskają negatywny wynik egzaminu pisemnego lub ustnego w sesji zimowej (grudzień 2020r.) mogą przystąpić do egzaminu najwcześniej w sesji letniej tj. 11 czerwca 2021 r.

 

Natomiast osoby, które uzyskają negatywny wynik egzaminu pisemnego lub ustnego w dodatkowej sesji egzaminacyjnej (luty 2021) będą mogły przystąpić do egzaminu w sesji letniej 2021 (czerwiec 2021).

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →