Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Decyzja Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego SLOIA RP – naruszenie zasad etyki zawodowej

Poniżej zamieszczamy decyzje Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego SLOIA RP z dnia 24.07.2022 dotyczącą:

 

  •  naruszenie zasad etyki zawodowej, w związku ze sporządzeniem zmiennego projektu budowlanego dla inwestycji realizowanej przez inwestora Z w miejscowości (…..), w oparciu o projekt budowlany oraz projekt budowlany zamienny autorstwa arch. X – bez uzyskania zgody autora tych projektów, czym dopuścił się naruszenia obowiązku uznawania i poszanowania dorobku i praw innych architektów oraz naruszenia zakazu przywłaszczania sobie własności intelektualnej i wykorzystania pomysłów innych architektów bez ich zgody

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →