Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Życzenia świąteczno-noworoczne

kartka dla izby_2015_web (003)

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

 
Kolejny już raz mam ogromną przyjemność, z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, życzyć Architektom SLOIA RP dobrego 2016 roku.
Niech zbliżające się Święta dadzą nam wszystkim wiele radości ze spotkań w gronie najbliższych, możliwość odpoczynku i chwil refleksji w stosunku do tego, co zdarzyło się w 2015 roku, odnowienia siły i energii dla realizacji marzeń, wyzwań, planów osobistych i zawodowych w Nowym Roku.
Tradycyjnie, jak co roku, w imieniu Rady SLOIA RP, bardzo dziękuję za pracę i poświęcony czas na rzecz naszego samorządu zawodowego, wszystkim członkom władz i komisji, delegatom na zjazd okręgowy i krajowy, Koleżankom i Kolegom, którzy intensywnie zaangażowali się w pracę na rzecz realizacji inicjatyw i pomysłów skierowanych do architektów i wspierających zadania powierzone do realizacji naszej izbie.

 
Mijający 2015 rok w Śląskiej Okręgowej Izbie Architektów to kolejny już intensywny czas pracy na rzecz ochrony i standardów wykonywania zawodu, pozycji architekta na rynku pracy, okres poświęcony na integrację środowiska śląskich architektów i współpracę z innymi izbami okręgowymi. Wiele nowych inicjatyw, pozytywna energia z jaką potrafimy się dzielić potwierdziły, że pozyskujemy wsparcie dla wielu przedsięwzięć i planów ze strony innych środowisk. Zaufanie, które mamy
w stosunku do siebie, buduje klimat i wolę do współpracy.

 
Kontynuując działania programowe obecnej kadencji, podjęliśmy się trudu interwencji monitorowania konkursów i przetargów, które nie gwarantują ochrony prawnej zawodu, niosą ryzyko zawodowe i finansowe nie sprostania wymaganiom Zamawiających. Zwracamy uwagę na procedury organizowane dla znaczących dla regionu inwestycji, w których zamiast najwyższych standardów i jakości oczekuje się najniższej ceny za dokumentację.
Współpracujemy z oddziałami SARP Katowice, Częstochowa, Bielsko-Biała. Pakiet szkoleń „obowiązkowych, dowolnych i uzupełniających” cieszy się co raz większym zainteresowaniem.
Izba stara się być bliżej swoich członków, organizując szkolenia przy siedzibach SARP w Bielsku-Białej, Częstochowie lub na Wydziale Architektury PŚ w Gliwicach.
Wspieramy konkursy na twórcze prace projektowe organizowane przez lub przy udziale SARP, zapewniając pomoc i obsługę prawną, specjalistyczne szkolenia dla członków kolegium sędziów konkursowych. Zawarte w maju br. porozumienie o współpracy z oddziałami SARP w województwie śląskim daje stabilne i wiarygodne podstawy do korzystania przez Zamawiających z potencjału eksperckiego, jakie może i chce zaproponować nasze środowisko zawodowe w konkursach architektonicznych.
Kontynuujemy promocję twórczości i dorobku architektów Seniorów w programie – Śląscy Twórcy Architektury. W przygotowaniu jest wystawa architekta Jerzego Gottfrieda, a wystawy arch. Henryka Buszko i arch. Aleksandra Franty mają kolejne swoje odsłony.
Nasze działania i inicjatywy poddajemy ocenie na portalu www.facebook.com/slaska.iarp/.

 
Sens naszej pracy widzimy i realizujemy zespołowo, w gronie osób, które mogą i chcą poświęcić swój czas i energię na rzecz naszego samorządu i środowiska architektów. Nawiązane kontakty w ramach spotkań i konferencji w Ustroniu, Krynicy, Cedzynie, Krakowie, Katowicach owocują nie tylko poznaniem i wymianą poglądów, ale przede wszystkim tworzeniem relacji, potrzebnych do wspierania swoich pomysłów i kierunków działań w okręgach, i tych przekazywanych do organów krajowych izby.
Pomimo wciąż trudnych czasów dla nas architektów, wielu z nas nie jest już tylko obserwatorami zdarzeń. Pracujemy na rzecz środowiska architektów, widząc potrzebę wspierania się wzajemnie, w poszukiwaniu tego co nas łączy i wzmacnia.

 
  Życzę nam wszystkim, aby rok 2016 był kontynuacją dotychczasowej drogi budowania nie tylko pięknej i dobrej architektury, ale przede wszystkim wzajemnych, dobrych relacji w rodzinie architektów, którą wspólnie tworzymy w naszej izbie.

 
Małgorzata Pilinkiewicz, architekt IARP
Przewodnicząca Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →