Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Życzenia świąteczno-noworoczne

 

 

 

Szanowne i Drogie Koleżanki i Koledzy!

 

Tradycyjnie o tej porze co roku spotykaliśmy się na naszej architektonicznej Wigilii, aby podsumować mijający rok i złożyć sobie życzenia świąteczne i noworoczne.

Ten rok był i nadal jest inny… Pandemia, która dotknęła cały świat spowodowała konieczność izolacji, uniemożliwiając radosne spotkania w kręgu przyjaciół i znajomych.

Pozwólcie zatem, w internetowej formie, złożyć Wam życzenia.

 

Trudno, w tej atmosferze, życzyć radosnych Świąt, ale życzymy tego co teraz jest najważniejsze czyli zdrowych, oraz mimo wszystko pogodnych Świąt. Niech świąteczna atmosfera w gronie najbliższych w jakimś stopniu pozwoli nam zapomnieć o trudnym czasie. Składamy również życzenia szczęśliwszego i pomyślniejszego Nowego 2021 Roku.

 

Mijający rok był, jak dotąd, najtrudniejszym czasem dla Izby Architektów, oraz naszego środowiska. Konieczność zmiany form pracy, przejście na system pracy on line, brak możliwości tak potrzebnych osobistych kontaktów, niepewna sytuacja i niejasne perspektywy – to wyzwania przed którymi stanęliśmy i którym musieliśmy sprostać. Dzięki solidarnemu działaniu udało się nam, pomimo wielu trudności, utrzymać ciągłość pracy naszej Izby, przeprowadzić zjazd okręgowy, w ostrym reżimie sanitarnym przeprowadzić egzamin, oraz dzięki zaangażowaniu delegatów naszego okręgu z powodzeniem przeprowadzić zjazdy krajowe – w tym tak ważny dla polityki finansowej (także dla SLOIA RP) – ostatni zjazd budżetowy, na którym przegłosowaliśmy utrzymanie składki członkowskiej w 2021 r. na obecnym poziomie.

 

Bardzo pomocny okazał się utworzony w naszej Izbie Okręgowej Koleżeński Fundusz Zapomogowo-Pożyczkowy, z którego skorzystało wielu naszych członków dotkniętych problemami finansowymi, a do korzystania z którego dalej gorąco zachęcamy. Dlatego też chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom będącymi członkami organów SLOIA za ogromne poświęcenie i odpowiedzialność umożliwiającą funkcjonowanie izby w tym bardzo trudnym okresie. Szczególnie serdecznie pragnę podziękować naszym Paniom z obsługi biurowej, których wysiłek w przekierowaniu naszej pracy w system on line umożliwił funkcjonowanie Śląskiej Izby Okręgowej Izby Architektów RP.

 

Czas pandemii to oprócz kłopotów i utrudnień również okazja do bardzo poważnej refleksji nad naszą środowiskową solidarnością, wzajemną życzliwością i empatią oraz zawodową odpowiedzialnością. Jeżeli dobrze przemyślimy te wyzwania to ten chorobowy pandemiczny czas nie będzie dla nas stracony, a nowe doświadczenia pomogą nam w przyszłości w naszej pracy i działalności.

Mamy nadzieję, że zły czas w końcu minie i będziemy mogli – może już niedługo – jak zwykle spotkać się i z uśmiechem porozmawiać, w czasie przeszłym, o naszych trudnych obecnych doświadczeniach.

 

W imieniu Rady SLOIA RP

 

Piotr Średniawa, Architekt IARP

Przewodniczący Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →