Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Życzenia świąteczno-noworoczne

kartka dla izby_2017_web

 

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, w imieniu własnym i Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP życzę Państwu dużo zdrowia, sił i energii do realizowania planów i marzeń osobistych i zawodowych, dużo ciepła, miłości i przyjaźni ze strony najbliższych, wspierających nasze działania i wyzwania.

Niech zbliżające się Święta dadzą nam wiele radości ze spotkań w gronie najbliższych, możliwości odpoczynku i chwil refleksji, nabrania sił dla realizacji planów i marzeń w Nowym Roku.

 

Rok 2017 to rok jubileuszowy w życiu samorządu zawodowego architektów. 15-lat temu z inicjatywy wielu naszych Koleżanek i Kolegów powołaliśmy do życia Izbę Architektów. Przez te wszystkie lata samorząd zawodowy architektów zmienił się nie tylko pod względem legislacyjnym, ale przede wszystkim poprzez swoich członków i dzięki nim.  Jesteśmy nie tylko starsi o kolejne lata, ale również młodsi, dzięki kolejnym pokoleniom nowych architektów, którzy obecnie stają się członkami Izby.

Jesteśmy bogatsi o doświadczenia obligatoryjnego członkostwa w Izbie, ale także o pracę w ramach struktur samorządu, reprezentację naszych interesów na zewnątrz oraz konfrontację naszych życzeń dotyczących legislacji z rzeczywistością prawną, w której jesteśmy zobligowani wykonywać zawód architekta oraz prowadzić działalność samorządu.

 

Mijający rok 2017 w Śląskiej Okręgowej Izbie Architektów RP to ostatni rok IV kadencji władz izby, skupionej na kontynuacji pracy na rzecz ochrony i standardów wykonywania zawodu, pozycji architekta na rynku pracy w kontekście planowanych i nieuchronnych zmian legislacyjnych otoczenia prawnego zawodu architekta.

Znaczący wkład pracy Koleżanek i Kolegów, członków SLOIA RP w sprawy ochrony zawodu architekta został realizowany w ramach wielu konsultacji publicznych projektów nowych aktów prawnych oraz nowelizacji istniejących, a dotyczących zakresu wykonywania zawodu, jak również w ramach reprezentacji SLOIA RP w bezpośrednich spotkaniach organizowanych z inicjatywy i na zaproszenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Dopełnieniem i uzupełnieniem tej pracy są również tezy i wnioski z ważnych przedsięwzięć i spotkań organizowanych przez środowisko architektów skierowanych do społeczności i polityków.

Znaczącą rolę w tym zakresie odegrała XIII Międzynarodowa Konferencja Izb Architektów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej pt. „Młodzi w architekturze: od edukacji do prawa wykonywania zawodu”, zorganizowana w Katowicach i poświęcona etapom dochodzenia przez młodych architektów do samodzielności w zawodzie, jak również Konferencja pt. „Przestrzeń i Ekonomia” zorganizowania już tradycyjnie w październiku w Krynicy, przez Małopolską OIA RP.

 

Żegnając Stary Rok, w imieniu Rady SLOIA RP, bardzo dziękuję za pracę i poświęcony czas na rzecz naszego samorządu zawodowego, wszystkim członkom władz i komisji, delegatom na zjazd okręgowy i krajowy oraz wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy intensywnie zaangażowali się bezpośrednio w pracę na rzecz realizacji inicjatyw skierowanych do architektów, jak również tym, którzy wspierali nas duchem i kibicowali naszym planom i pomysłom.

Przygotowując się do tego co przyniesie Nowy Rok, w ramach zbliżającego się zakończenia IV kadencji SLOIA RP, bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie i wsparcie jakie udzielono osobom, które podjęły się pracy w Śląskiej Okręgowej Izbie Architektów RP.

 

Mam nadzieję, że w kadencji 2014–2018 udało nam się rozpocząć budowanie wizerunku Izby jako profesjonalnego partnera dla każdego architekta, a praca ta będzie mogła być kontynuowana przy wsparciu i w klimacie zaufania środowiska architektów, w kolejnych latach.

 

Życzę nam wszystkim, abyśmy w 2018r. kontynuowali tradycję budowania pięknej i dobrej architektury, ale przede wszystkim dbali i pielęgnowali dobre relacje w rodzinie architektów, którą wspólnie tworzymy w naszej izbie.

 

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP

Przewodnicząca Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →