Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na szkolenie 04.07.2018r.: „Zmiany warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – część II: Bezpieczeństwo pożarowe”

  z cyklu „program obowiązkowy”.

   

  Kontynuacja tematu poświęconego najnowszym zmianom rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które weszły w życie z dniem 01.01.2018r., poświęcona będzie zagadnieniom ochrony przeciwpożarowej.

   

  W czasie wykładu omówione będą również zasady uzgadniania dokumentacji i rola rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  Ponadto, w nawiązaniu do szczególnych kwestii bezpieczeństwa pożarowego, przedstawione zostaną wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady uzgadniania projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami BHP.

   

  Rozpoczęcie: 04 lipca 2018r. (środa), o godz. 15.00

   

  Miejsce: Siedziba SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach

   

  Czas trwania: 3 godziny

   

  Prowadzący: inż. Marek Durał

  Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, biegły sądowy z zakresu pożarnictwa w Sądzie Okręgowym w Katowicach, rzeczoznawca BHP, Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Katowicach, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach w latach 1992-2006.

   

  Zapisy i informacje: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/639

  biuro SLOIA RP tel. 32 253 01 27

   

  Szkolenie skierowane jest do członków SLOIA RP, środowiska architektów oraz projektantów.

   

  Serdecznie zapraszamy!

   

  Organizator: Rada SLOIA RP

  Współpraca: SARP Zarząd O/Katowice

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →