Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Zmiana wysokości opłat dot. postępowania kwalifikacyjnego od 18.03.2020r.

Zmiana wysokości opłat dot. postępowania kwalifikacyjnego od 18.03.2020r.
Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej od 18 marca 2020 r. wynoszą:

 

dla zakresu uprawnień: projektowanie bez ograniczeń, projektowanie w ograniczonym zakresie, kierowanie robotami bez ograniczeń oraz kierowanie robotami w ograniczonym zakresie:
– z tytułu kwalifikowania = 1100 zł
– z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1100 zł
– z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 600 zł

 

dla zakresu uprawnień: łączonych bez ograniczeń oraz łączonych w ograniczonym zakresie
– z tytułu kwalifikowania = 1600 zł
– z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1600 zł
– z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 900 zł

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →