Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Zebranie obwodowe – Obwód V – 27 listopada br. godz. 11:00

Przypominamy o zebraniu obwodowym dla Obwodu nr V (do obwodu wyborczego należą członkowie SLOIA RP, których miejsce zamieszkania mieści się w obszarze obejmujący zasięgiem miasta: Katowice część północna, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Sosnowiec, powiat będziński oraz członkowie SLOIA RP o miejscu zamieszkania poza woj. śląskim).

 

Zebranie odbędzie się w sobotę 27 listopada br. o godz. 11:00 w siedzibie SLOIA RP w Katowicach, ul. 3 Maja 11.

Obwód nr V liczy 262 osoby – członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Wybieranych będzie z tego obwodu 13 delegatów.

 

Zgłoszenia kandydatur na delegatów przesłało 11 członków tego obwodu:

Pani Danuta Fredowicz SL-0060

Pani Katarzyna Furgalińska SL-1889

Pan Andrzej Grzybowski SL-0061

Pan Teobald Jałyński SL-1135

Pan Rafał Lipiński SL-1519

Pan Mikołaj Machulik SL-0924

Pani Monika Piórecka-Karolak SL-1124

Pan Zbigniew Przybyłek SL-0947

Pan Jerzy Stożek SL-0111

Pan Michał Tomanek SL-0069

Pan Przemysław Wacławczyk SL-1831

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →