Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Zawiadomienie o zwołaniu XV Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu SLOIA RP

Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

zawiadamia i serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów Delegatów

do uczestnictwa w XV Sprawozdawczym Okręgowym Zjeździe

Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →