Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Zaproszenie

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP serdecznie zaprasza wszystkich dotychczasowych i przyszłych Uczestników Czwartych Dni Skupienia Architektów.
Tradycyjnie już – odbędą się one w Gródku nad Dunajcem – tym razem w dniach 9 -11 maja 2014 r.
Więcej informacji oraz program 4 DSA na:
http://www.mpoia.pl/index.php/mpoia/konferencje/537-4-dsa-juz-w-maju

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →