Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na webinarium: „Rozpoczęcie i prowadzenie działalności projektowej – ramy prawne, ryzyka i sposoby jego minimalizowania” – cz. 3, 30.12.2021r.

  Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP oraz Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na trzecią część szkolenia internetowego w formie webinarium LIVE:

   

  30.12.2021 r.

  Rozpoczęcie i prowadzenie działalności projektowej – ramy prawne, ryzyka i sposoby jego minimalizowania

   

  PROGRAM SZKOLENIA:

  III. „Architekt na sali sądowej” – najczęściej spotykane problemy w praktyce projektowej (60 min):
  a. Ryzyka związane z niejednoznacznością przepisów prawa inwestycyjnego
  – rola architekta w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych (20 min).
  b. Ryzyka związane z nienależytym wykonaniem umowy o prace projektowe – architekt jako powód/architekt jako pozwany (20 min).
  c. Odpowiedzialność dyscyplinarna, odpowiedzialność zawodowa, odpowiedzialność karna (20 min).

   

  PROWADZĄCY:
  Piotr Konopka – adwokat

   

  TERMIN:

  Rozpoczęcie 30.12.2021 r.  o godzinie 17:00

  Szkolenie internetowe w formie webinarium LIVE realizowane za pomocą platformy ZOOM.

   

  Po zakończeniu webinarium przewidujemy możliwość odtworzenia nagrania na platformie www.WarsztatArchitekta.pl
  Uprzejmie informujemy, że aby po obejrzeniu – minimum 75% szkolenia – otrzymać certyfikat Izby Architektów RP, należy uprzednio zarejestrować się w systemie szkoleniowym pod adresem:
  https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1058

   

   

  ORGANIZATOR:

  Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP
  Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →