Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  ODWOŁANIE szkolenia w Katowicach 14.03.2024 r.: „Elektroniczna postać projektu budowlanego”.

   

  Szanowni Państwo,

   

  Z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od Prelegenta i SLOIA RP, zaplanowane na czwartek 14 marca br. szkolenie pn. ”Elektroniczna postać projektu budowlanego” nie odbędzie się.

   

  O nowym terminie szkolenia będziemy Państwa informować.

   

  Biuro SLOIA RP

   

   

   

   

  z cyklu „program obowiązkowy”

   

  Głównym tematem szkolenia będą przepisy dotyczące projektu budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem jego elektronicznej postaci.

  Pod tym kątem przedstawione będą najważniejsze przepisy Prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Omówione będą między innymi zagadnienia związane z uzgadnianiem projektu, udziałem branżowców w sporządzaniu projektu, opinią geotechniczną, istotnymi i nieistotnymi odstąpieniami od projektu oraz inne – wzbudzające problemy interpretacyjne.

   

  Nasz Prelegent Grzegorz Jachym, wyjaśniając przepisy, będzie zachęcać projektantów do opracowywania i przedkładania organom administracji architektoniczno-budowlanej projektów w postaci elektronicznej.

  Jak zawsze będzie również możliwość zadawania pytań.

   

  Informujemy również, iż szkolenie będzie rejestrowane (zgodnie z „Regulaminem Szkoleń organizowanych przez Śląską Okręgową Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej” dostępnym na stronie: http://slaska.iarp.pl/kategoria/szkolenia/) oraz  zostanie udostępnione poprzez stronę: www.izbaarchitektow.pl w zakładce „Szkolenia (SLOIA RP)” dla wszystkich zalogowanych Architektów SLOIA RP w terminie późniejszym.

   

  Rozpoczęcie: 14 marca 2024r. (czwartek) godzina: 15:00

  Miejsce:  Śląska Okręgowa Izba Architektów RP, ul. 3 Maja 11, 40-096 Katowice

  Czas trwania: 4 godziny

  Prowadzący: mgr inż. arch. Grzegorz Jachym

  członek Rady Legislacyjnej KRIA IV kadencji, Rady MPOIA V kadencji oraz KRIA RP V kadencji (w tym koordynator Komisji Prawa Inwestycyjnego, przewodniczący Podkomisji Prawa Budowlanego, reprezentant KRIA RP w Sejmie, Senacie i Ministerstwie Rozwoju i Technologii w ramach konsultacji publicznych aktów prawnych oraz w zespole przy GUNB zajmującym się cyfryzacją procesu inwestycyjnego)

   

  Zapisy: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1356

   

  Informacje dodatkowe:

  biuro SLOIA RP slaska@izbaarchitektow.pl

   

  Serdecznie zapraszamy!

   

  Rada SLOIA RP

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →