Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Zaproszenie na szkolenie w Katowicach 04.04.2024r.: „Elektroniczna postać projektu budowlanego”

z cyklu „program obowiązkowy”

 

Głównym tematem szkolenia będą przepisy dotyczące projektu budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem jego elektronicznej postaci.

Pod tym kątem przedstawione będą najważniejsze przepisy Prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Omówione będą między innymi zagadnienia związane z uzgadnianiem projektu, udziałem branżowców w sporządzaniu projektu, opinią geotechniczną, istotnymi i nieistotnymi odstąpieniami od projektu oraz inne – wzbudzające problemy interpretacyjne.

 

Nasz Prelegent Grzegorz Jachym, wyjaśniając przepisy, będzie zachęcać projektantów do opracowywania i przedkładania organom administracji architektoniczno-budowlanej projektów w postaci elektronicznej.

Jak zawsze będzie również możliwość zadawania pytań.

 

Informujemy również, iż szkolenie będzie rejestrowane (zgodnie z „Regulaminem Szkoleń organizowanych przez Śląską Okręgową Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej” dostępnym na stronie: http://slaska.iarp.pl/kategoria/szkolenia/) oraz  zostanie udostępnione poprzez stronę: www.izbaarchitektow.pl w zakładce „Szkolenia (SLOIA RP)” dla wszystkich zalogowanych Architektów SLOIA RP w terminie późniejszym.

 

Rozpoczęcie: 4 kwietnia 2024r. (czwartek) godzina: 15:00

Miejsce:  Śląska Okręgowa Izba Architektów RP, ul. 3 Maja 11, 40-096 Katowice

Czas trwania: 4 godziny

Prowadzący: mgr inż. arch. Grzegorz Jachym

członek Rady Legislacyjnej KRIA IV kadencji, Rady MPOIA V kadencji oraz KRIA RP V kadencji (w tym koordynator Komisji Prawa Inwestycyjnego, przewodniczący Podkomisji Prawa Budowlanego, reprezentant KRIA RP w Sejmie, Senacie i Ministerstwie Rozwoju i Technologii w ramach konsultacji publicznych aktów prawnych oraz w zespole przy GUNB zajmującym się cyfryzacją procesu inwestycyjnego)

 

Zapisy: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1365

 

Informacje dodatkowe:

biuro SLOIA RP slaska@izbaarchitektow.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Rada SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →