Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na szkolenie w Częstochowie 05.04.2023r.: „Zmiany w Prawie budowlanym 2023”

  z cyklu „program obowiązkowy”

   

  Czekają nas kolejne duże zmiany w Prawie budowlanym.

  Podczas szkolenia nasz prelegent – Pan Adam Wolny – omawiać będzie te najważniejsze z nich. W szczególności będą to:

  · rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia;

  · umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m² na podstawie jednolitej procedury;

  · utworzenie Bazy Projektów Budowlanych;

  · usprawnienie procedury oddawania do użytkowania obiektów budowlanych.

   

  Poza tym opowie również o planowanych zmianach dotyczących:

  · rozszerzenia systemu Elektronicznego Dziennika Budowy;

  · wprowadzenia Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego;

  · Elektronicznego Centralnego Rejestru osób posiadających Uprawnienia Budowlane (system e-CRUB);

  · rozbudowania portalu E-budownictwo.

   

  Jak zawsze będzie również możliwość zadawania pytań dotyczących tych najbardziej nurtujących nas tematów odnośnie planowanych zmian.

   

  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o rejestrowanie się na szkolenie:

  Członkowie Izby Architektów – poprzez system szkoleniowy Izby Architektów – link do rejestracji: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1210;

  pozostali Zainteresowani – telefonicznie (pod numerem telefonu: 731 744 168) lub mailowo (na adres: czestochowa@sarp.org.pl ).

   

  Rozpoczęcie: 5 kwietnia 2023r. godzina: 15:30

  Miejsce: „Pałac Ślubów” – Sala Błękitna, ul. Ferdynanda Focha 19/21 w Częstochowie

  Czas trwania: 3 godziny

  Prowadzący: mgr inż. arch. Adam Wolny

  Przez wiele lat pełnił funkcję Kierownika Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach,
  autor szkoleń i wystąpień na konferencjach wojewódzkich i krajowych GINB.

   

  Informacje dodatkowe:   

  – biuro SLOIA RP email: slaska@izbaarchitektow.pl
  – biuro SARP o/Częstochowa email: czestochowa@sarp.org.pl

   

  Serdecznie zapraszamy!

   

  Rada SLOIA RP

  SARP o/Częstochowa

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →