Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na szkolenie w Bielsku-Białej 30.11.2023r.: „Praktyczne zastosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w procedurach Prawa budowlanego”.

  z cyklu „program obowiązkowy”

   

  Nasz Prelegent – Adam Wolny – przypomni nam podstawowe zasady postępowania administracyjnego w procedurach Prawa budowlanego: zasada praworządności, prawdy obiektywnej, rozstrzygania na korzyść strony, szybkości postępowania, polubownego rozstrzygania spraw czy zasada pisemności.

  Omówi obowiązki, prawa i szczególne przywileje inwestora a także obowiązki i ograniczone prawa urzędnika administracji budowlanej.

  Wytłumaczy czym różnią się ostateczność, prawomocność oraz wykonalność decyzji o pozwoleniu na budowę.

  Ponadto opowie jeszcze o procedurach odwoławczych, zażaleniowych i skargowych; o postępowaniach nadzwyczajnych oraz o innych problematycznych zagadnieniach dotyczących m.in.: wszczęcia postępowania, udzielania pełnomocnictwa, obliczania terminów czy też zawieszenia postępowania.

  Jak zawsze będzie również możliwość zadawania pytań.

   

  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o rejestrowanie się na szkolenie.

   

  Rozpoczęcie: 30 listopada 2023r. godzina: 14:30

  Miejsce: Sala Sesyjna Ratusza, Plac Ratuszowy 1 w Bielsku-Białej

  Czas trwania:  3 godziny

  Prowadzący: mgr inż. arch. Adam Wolny

  Przez wiele lat pełnił funkcję Kierownika Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, autor szkoleń i wystąpień na konferencjach wojewódzkich i krajowych GINB.

   

   

  Zapisy i informacje dodatkowe:    https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1312

  biuro SLOIA RP email: slaska@izbaarchitektow.pl
  biuro SARP o/Bielsko-Biała email: bielsko.biala@sarp.com.pl

   

   

  Serdecznie zapraszamy!

   

  Rada SLOIA RP oraz SARP o/Bielsko-Biała

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →