Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na szkolenie on-line: „Procedury administracyjne w Prawie budowlanym według Kodeksu postępowania administracyjnego”

  z cyklu „program obowiązkowy”

   

  Podczas szkolenia omawiane będą wybrane – istotne z punktu widzenia pracy architekta – zagadnienia Prawa budowlanego w świetle Kodeksu postępowania administracyjnego.

  Będą to między innymi: milczące załatwienie sprawy; zasada praworządności; prawdy obiektywnej; rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony; zasada udzielania informacji; wysłuchania stron; szybkości i prostoty postępowania; polubownego rozstrzygania spraw spornych; pisemności; dwuinstancyjności; trwałości decyzji; regulacje dotyczące pełnomocnika; terminy załatwiania spraw; skarga na bezczynność i ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie; doręczenia – jak skutecznie doręczyć decyzję administracyjną, czy można uniknąć doręczenia; zawieszenie postępowania; decyzje i postanowienia; odwołania i zażalenia; postępowania nadzwyczajne, postępowanie wznowieniowe i nieważnościowe.

   

  Nasz prelegent – Adam Wolny – odniesie się jak zawsze do interpretacji i orzeczeń związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi.

   

  Szkolenie dostępne jest w zakładce Szkoleń Zawodowych znajdującej się na portalu www.warsztatarchitekta.pl dla wszystkich zalogowanych Architektów IARP.

   

  Link do szkolenia: https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/30-szkolenia-nagrania/379-procedury-administracyjne-w-prawie-budowlanym-wedlug-kodeksu-postepowania-administracyjnego

   

  W celu otrzymania CERTYFIKATU SZKOLENIOWEGO należy przed szkoleniem zarejestrować swój udział na Platformie szkoleniowej IA RP https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1061

   

  Dostępność: od 28 grudnia 2021r.

  Miejsce: https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/30-szkolenia-nagrania/379-procedury-administracyjne-w-prawie-budowlanym-wedlug-kodeksu-postepowania-administracyjnego

  Czas trwania: 3 godziny

   

  Prowadzący: mgr inż. arch. Adam Wolny

  Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, autor szkoleń i wystąpień na konferencjach wojewódzkich i krajowych GINB.

   

  Informacje dodatkowe: biuro SLOIA RP email: slaska@izbaarchitektow.pl

   

  Serdecznie zapraszamy!

  Rada SLOIA RP

  Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →