Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na szkolenie on line: „Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów/projektantów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej”

  Z cyklu „jazda dowolna”

   

  ZAGADNIENIA:
  1.    Odpowiedzialność cywilna projektanta – zagadnienia ogólne.
  2.    Odpowiedzialność przedsiębiorcy (biura projektowego) – obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowej Architektów i dobrowolne ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej lub biura projektowego.
  3.    Warunki zawieranych kontraktów – zabezpieczenie należytego wykonania umowy zobowiązania.

   

  Podczas szkolenia wyjaśniane są podstawowe pojęcia dotyczące odpowiedzialności cywilnej zawodowej architektów takie jak: szkoda, wina umyślna, rażące niedbalstwo, przedawnienie roszczeń, odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa; odpowiedzialność cywilna za podwykonawców i za pracowników.

  Omawiane jest obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowej architektów oraz dobrowolne ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej lub biura projektowego – ich zakresy podmiotowy i przedmiotowy czyli kto jest ubezpieczonym i jakie czynności i działania są skutecznie chronione w ramach ubezpieczenia. Ponadto – jak i kiedy warto korzystać z ochrony prawnej, która przysługuje nam w ramach ubezpieczenia OC zawodowej architekta.

  Na koniec prelegent podpowiada na co warto zwrócić uwagę zanim podejmiemy zobowiązania czyli na warunki zawieranych kontraktów. Jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy, jaki jest przedmiot umowy, termin jej wykonania, zakres prac, kary umowne, regulacje rozliczeń kontraktu, okres rękojmi oraz wymagania inwestora w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zobowiązania.

   

   

  Szkolenie dostępne jest w zakładce Szkoleń Zawodowych znajdującej się na portalu https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/ dla wszystkich zalogowanych Architektów IARP.

  Link do szkolenia: https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/30-szkolenia-nagrania/371-odpowiedzialnosc-cywilna-i-zawodowa

   

  W celu otrzymania CERTYFIKATU SZKOLENIOWEGO należy przed szkoleniem zarejestrować swój udział na Platformie szkoleniowej IA RP https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/998

   

  Dostępność od: 28 lipca 2021r. (środa)

  Czas trwania: 1,5 godziny

  Prowadzący: Robert Popielarz

   

   

  Serdecznie zapraszamy!

   

  Rada SLOIA RP

  Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →