Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na szkolenie on-line: „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych. Część I i II”.

  z cyklu „jazda dowolna”

   

  W trakcie szkolenia przedstawione będą podstawowe zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową budynków, obowiązujące w projektowaniu. W tym świetle omówione zostaną przepisy Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a w drugiej części szkolenia także aktualne wybrane uregulowania dotyczące m.in.: dróg pożarowych, przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, czy urządzeń przeciwpożarowych.

  Nasz prelegent – Paweł Królikowski – przypomni nam również praktyczne zasady, jakimi należy się kierować przy uzgadnianiu projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej.

   

  Szkolenie dostępne jest w zakładce Szkoleń Zawodowych znajdującej się na portalu www.warsztatarchitekta.pl dla wszystkich zalogowanych Architektów IARP.

   

  Link do szkolenia: https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/30-szkolenia-nagrania/372-ochrona-przeciwpozarowa-budynkow-wybrane-zagadnienia-bezpieczenstwa-pozarowego-w-obiektach-budowlanych-czesc-i-i-ii

   

  Aby otrzymać certyfikat IARP potwierdzający udział w szkoleniu należy:

  – zarejestrować się na szkolenie na platformie szkoleniowej IARP https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1001

  – w ciągu miesiąca od zarejestrowania obejrzeć nie mniej niż 75% szkolenia na portalu WarsztatArchitekta.pl

   

  Rozpoczęcie: szkolenie dostępne od 27 września 2021r.

  Miejsce: szkolenie internetowe

  Czas trwania: 3 godziny

  Prowadzący: mgr inż. Paweł Królikowski

  Informacje dodatkowe: biuro SLOIA RP e-mail: slaska@izbaarchitektow.pl

   

  Serdecznie zapraszamy!

  Rada SLOIA RP

  Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →