Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na szkolenie on line 28.10.2020r. : „Nowe” Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

  Krajowa Rada Izby Architektów RP wraz z Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP zapraszają na internetowe szkolenie, które prezentuje krok po kroku, przepisy nowego rozporządzenia ws. projektu budowlanego. W prezentacji omówiono szczegółowo wszystkie regulacje a także przedstawiono wyjaśnienia, komentarze, przykłady kart i stron tytułowych oraz metryk na rysunkach. W wyjaśnieniach i komentarzach uwzględniono argumentację zawartą w uzasadnieniu do projektu ww. rozporządzenia.

   

  Termin:
  2020-10-28 godz. 17:00 – 19:00

   

  Prowadzący:
  mgr inż.arch. Grzegorz Jachym
  Członek Prezydium Krajowej Rady IARP, Koordynator Komisji prawa inwestycyjnego przy KRIA, Przewodniczący Podkomisji prawa budowlanego KRIA

   

  Forma:
  Szkolenie Internetowe online na portalu www.WarsztatArchitekta.pl dostępne po zalogowaniu. Nagranie ze szkolenia będzie dostępne bez ograniczeń czasowych. W celu otrzymania CERTYFIKATU SZKOLENIOWEGO należy przed szkoleniem zarejestrować swój udział na Platformie szkoleniowej IA RP.

   

  Rejestracja:
  https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/902

   

  Link do szkolenia:
  https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →