Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na szkolenie on line 09.09.2020r. : „PRAWO BUDOWLANE PO NOWELIZACJI. NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY DLA ARCHITEKTA”

  Szkolenie będzie dotyczyć najistotniejszych zmian prawa wpływających na pracę architekta (i nie tylko) po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo budowlane. Wśród omawianych zagadnień znajdą się m.in. przepisy dot. odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, procedur dla obiektów niewymagających pozwolenia na budowę, nowego podziału projektu budowlanego, weryfikacji projektu przez organy, istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów, rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych oraz przepisów przejściowych do ustawy.

   

  Prowadzący:
  Architekt IARP Grzegorz Jachym
  Członek Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
  Koordynator Komisji Prawa Inwestycyjnego przy KRIA
  Przewodniczący Podkomisji Prawa Budowlanego przy KRIA

   

  Szkolenie w trybie online rozpocznie się 9 września 2020 roku o godzinie 17.00
  Szkolenie dostępne będzie w bibliotece szkoleń znajdującej się na portalu www.WarsztatArchitekta.pl dla wszystkich Architektów członków Izby Architektów RP.

   

  Link do rejestracji na szkolenie dla Architektów członków Izby Architektów RP: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/891

   

  Po zakończonym szkoleniu będzie możliwość zadawania pytań mailem na adres legislacja@izbaarchitektow.pl . Pytania zostaną zebrane, a na ich podstawie będzie zarejestrowane kolejne szkolenie zawierające odpowiedzi na zadane pytania.

   

  Organizatorem szkolenia jest Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP i Krajowa Rada Izby Architektów RP.

   

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →