Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na szkolenie Katowice 23.05.2023r.: „Zmiany w Prawie Budowlanym 2023”

  z cyklu „program obowiązkowy”

   

  Czekają nas kolejne duże zmiany w Prawie budowlanym.

  Podczas szkolenia nasz prelegent – Pan Adam Wolny – omawiać będzie te najważniejsze z nich.

  W szczególności będą to:

  · rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia;

  · umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m² na podstawie jednolitej procedury;

  · utworzenie Bazy Projektów Budowlanych;

  · usprawnienie procedury oddawania do użytkowania obiektów budowlanych.

   

  Poza tym opowie również o planowanych zmianach dotyczących:

  · rozszerzenia systemu Elektronicznego Dziennika Budowy;

  · wprowadzenia Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego oraz Elektronicznego Centralnego Rejestru osób posiadających Uprawnienia Budowlane (system e-CRUB);

  · planach rozbudowania portalu E-budownictwo.

   

  Jak zawsze będzie również możliwość zadawania pytań dotyczących tych najbardziej nurtujących nas tematów odnośnie planowanych zmian.

   

  Informujemy, iż szkolenie będzie rejestrowane (zgodnie z „Regulaminem Szkoleń organizowanych przez Śląską Okręgową Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej” dostępnym na stronie: http://slaska.iarp.pl/kategoria/szkolenia/) oraz w najbliższym czasie będzie dostępne poprzez stronę: www.izbaarchitektow.pl w zakładce „Szkolenia (SLOIA RP)” dla wszystkich zalogowanych Architektów, członków SLOIA RP.

   

  Rozpoczęcie: 23 maja 2023r. godzina: 15:00

  Miejsce: Śląska Okręgowa Izba Architektów RP, ul. 3 Maja 11, 40-096 Katowice

  Czas trwania: 3 godziny

  Prowadzący: mgr inż. arch. Adam Wolny

  Przez wiele lat pełnił funkcję Kierownika Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, autor szkoleń i wystąpień na konferencjach wojewódzkich i krajowych GINB.

   

  Zapisy i informacje: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1239

  biuro SLOIA RP email: slaska@izbaarchitektow.pl

   

  Serdecznie zapraszamy!

  Rada SLOIA RP

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →