Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na szkolenie 29.10.2019r.: „Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy architekta”

  z cyklu „jazda dowolna”

   

  Jak projektować – w skali przestrzeni publicznych, terenów zieleni oraz budynków i ich wnętrz – w sposób przyjazny dla osób z różnymi ograniczeniami, w tym dla osób starszych i niepełnosprawnych. Koncepcja uniwersalnego projektowania, jako filozofii kształtowania przestrzeni w sposób umożliwiający jej użytkowanie w możliwie szerokim zakresie, przez osoby z różnymi ograniczeniami, w tym osoby starsze i niepełnosprawne – oraz płynące z tego korzyści społeczne.

  Projektowanie uniwersalne – objaśnienie koncepcji, założenia i zasady. Etapowanie w projektowaniu uniwersalnym i zróżnicowane scenariusze projektowe. Projektowanie uniwersalne, a koncepcje stosowane w projektowaniu architektonicznym. Standardy dostępności na tle przepisów prawnych.

  Zasady audytowania, listy sprawdzające. Zasady projektowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Dobre praktyki. Warsztaty – symulacje.

   

  Rozpoczęcie: 29 października 2019r. (wtorek), o godz. 16.00

  Miejsce: Siedziba SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach

  Czas trwania: 2,5 godziny

   

  Prowadzący:

  dr inż. arch. Iwona Benek

  Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

  Fundacja Laboratorium Architektury 60+
  Specjalizuje się w projektowaniu na rzecz architektury przyjaznej seniorom oraz prowadzi badania dotyczące kształtowania środowiska terapeutycznego dla osób starszych w skali przestrzeni publicznych, terenów zieleni oraz budynków i wnętrz.

  Maciej Jaworski

  Dyrektor Zarządzający w HEWI Polska. Specjalizuje się w projektowaniu bez barier i zagadnieniach związanych z pojęciem Universal Design. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty dla architektów, inspektorów sanitarnych i studentów architektury dotyczące zasad projektowania uniwersalnego i empatii w projektowaniu.

  Radosław Boguski

  HEWI

   

  Zapisy i informacje: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/789

  biuro SLOIA RP tel. 32 253 01 27

   

  Szkolenie skierowane jest do członków SLOIA RP, środowiska architektów oraz projektantów.

   

  Serdecznie zapraszamy!

  Organizator: Rada SLOIA RP

  Współpraca: SARP Zarząd O/Katowice

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →